Baccarat är ett spel som många menar är helt baserat på tur. Spelet är till viss del turbaserat men det fungerar samtidigt som så att tidigare omgångars resultat har betydelse i det långa loppet. Det finns en del strategier som en spelare kan använda för att ha större chans att vinna i spelet.

Strategin med namn 1236.

Det finns en etablerad och ofta använd strategi inom Baccarat som kallas för “1236”. Det finns, trots att strategin är etablerad, ingen statistik eller några exakta siffror som kan bevisa strategins effektivitet. Just denna strategi strävar efter att spelaren ska spela om och med en mindre mängd marker för att kunna få ut en större avkastning i spelet. Spelaren börjar i detta system med att satsa en egen marker och om spelaren vinner läggs en ytterligare marker automatiskt till i satsningen.

Om satsningen lyckas ska spelaren addera ytterligare en marker till sin satsning. Nu kommer spelaren att spela med tre marker. Om spelaren vid denna satsning vinner en gång till, genererar vinsten sex marker. Vid detta läge bör spelaren lägga undan fyra av markerna och satsa de två kvarvarande. Om spelaren vinner på dessa genereras fyra marker till, och spelaren kan alltså satsa hela sex marker i sin nästa satsning. Om spelaren vinner även då kommer denne ha genererat totalt 12 marker och spelarens vinst utgörs av 10 marker.

Andra strategier som fungerar

När man spelar på Baccarat bör man aldrig spela på Tie, det vill säga oavgjort. Om spelaren satsar på Tie, kommer denne få ungefär åtta gånger spelarens insats. Det kan kännas mycket lockande. Om man ser till spelets statistik slutar dock en omgång i Tie endast var elfte giv. Det ger huset eller banken en fördel på så mycket som 14,5%. Det är en betydligt högre procentsats än för övriga satsningsmöjligheter i spelet.

En annan strategi i Baccarat är att spelaren bör leta efter bord där det spelas med färre kortlekar. Hur många kortlekar som används i spelet varierar från casino till casino och det finns ingen generell regel för hur många lekar som får användas. Som spelare bör man däremot komma ihåg att det är bättre för spelaren ju färre kortlekar som används. Det bästa är att bara spela en en kortlek eftersom det ger högst odds att vinna.

Sammanfattning om Baccarat strategier

Det finns stora möjligheter att vinna höga vinster i spelet Baccarat. Många menar att spelet endast går att vinna om spelaren har mycket tur med sig men så är inte riktigt fallet. Spelaren kan med hjälp av smart tänkande och kunskap om spelet använda matematiska strategier för att finna de satsningar som ger bäst avkastning. Om spelaren har kunskap om spelet kan denne också finna de spelbord som ger spelaren bäst odds att vinna, till exempel genom att bordet använder färre kortlekar.